REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TRENDI SPORT


I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Sklep internetowy trendisport działający pod adresem www.trendisport.shoper.pl, prowadzony jest przez:
''ANEL" A. E. Fiejka z siedzibą w Warszawie (04-975) przy ul. Młodej 15. NIP: 9570911737 REGON; 0111821033.

Adres na który należy wysyłać reklamacje, zwroty i wymiany towaru to:
"ANEL" A. E. Fiejka  
Ul. Młoda 15
04-975 Warszawa

II. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy Trendi Sport, dalej zwany Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu oraz sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Warszawie przy ul. Młodej 15.
 2. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem www.trendisport..pl. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru.
 5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.trendisport.pl. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie www.trendisport.pl Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.
 6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
 7. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe określenie przez Klienta rozmiaru zamawianego towaru jak również nie odpowiada za różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach oglądanymi na stronie www.trendisport..pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, drukarki Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu.
 8. Sklep Trendi Sport zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia istotnych błędów na stronach sklepu, polegających w szczególności na wyświetleniu wadliwych informacji o cenach, stanie towarów, terminie dostępności, terminie promocji, terminie przeceny. Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność. Trendi Sport zastrzega sobie prawo odmowy realizacji w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.
 10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.
 11. Trendi Sport zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty – ceny oferowanych towarów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.
 12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania.
 13. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem e-mailem pod adresem: sklep_sportowy@poczta.neostrada.pl
 14. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Trendi Sport oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 15. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego firmy "ANEL" A. E. Fiejka z siedzibą w Warszawie i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej Trendi Sport dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz ich kasacji.
 16. Klient wyrażając swoją zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Trendi Sport, o której mowa w punkcie 14 wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami).


III. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana w Sklepie przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 4. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Kupujący.


IV. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis cashbill.pl
b. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu (przysłanie potwierdzenia wpłaty nie jest przez Sklep uznawane)

NUMER KONTA:
mBank: 61 1140 2004 0000 3202 4744 9756
dane do przelewu:
"ANEL" A. E. Fiejka
ul. Młoda 15
04-975 Warszawa

Istnieje możliwość dokonania opłaty za zamówienie przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym Trendi Sport, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Młodej 15.   

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności oraz firmy cashbill zanajdziesz tutaj. www.cashbill.pl

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Przy każdym towarze podany jest status dostępności towaru stanowiący zarazem wyznacznik przewidywalnego czasu realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  a. po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmowym Sklepu w przypadku wybrania formy płatności przelew zwykły,
  b. w chwili autoryzacji wpłaty w systemie cashbill w przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem serwisu cashbill.pl (?)
 3. odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.
 4. Termin otrzymania przesyłki jest liczony jako suma czasu realizacji zamówienia rozpoczynającego swój bieg zgodnie z postanowieniami punktu 4 oraz przewidywalnego czasu dostawy.(?)
 5. Przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej(?) wybranej przez Sklep.
 6. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


Więcej informacji na temat terminów realizacji zamówienia zanajdziesz tutaj.

VI. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży sklep eButy.pl odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy klienta.
 2. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w innej formie niż formularz reklamacyjny.
 3. W przypadku Reklamacji Klient powinien odesłać na swój koszt towar wraz z oryginałem dowodu zakupu, na adres:

  "ANEL" A. E. Fiejka
  ul. Młoda 15
  04-975 Warszawa

 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to  niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 6. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży towaru konsumpcyjnego w rozumieniu ustawy określonej w ust 1 powyżej Reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego. W takim wypadku postanowienia ust 8 powyżej nie mają zastosowania a w ich miejsce Klientowi przysługują uprawnienia określone w art. 560 i następne Kodeksu cywilnego (szczegóły kliknij tutaj)
 7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.trendispor.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień/parametrów monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 8. Reklamacji nie podlegają:
  a. uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.)
  b. uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,
  c. uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  d. uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
  e. uszkodzenia wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem używania towaru,
  f. wygoda towaru,
  g. odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: sklep_sportowy@poczta.neostrada.pl

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.(?)
 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 3. Klientowi przysługuje możliwość odstapienia od umowy w innej formie niż formularz zwrotu (odstapienia od umowy).
 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep_sportowy@poczta.neostrada.pl, a następnie odesłać towar do Sklepu.
 5. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.
 6. Płatność tytułem zwrotu towar zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.
 7. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia reklamacji.
 8. Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy - nie ma możliwości wysłania ich przekazem pocztowym.
 9. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email: sklep@trendisport.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a "ANEL" A. E. Fiejka właścicielem sklepu Trendi Sport. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
 2. Sklep Trendi Sport nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na nasz koszt, chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Klientem i pracownikiem Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu spisanego w obecności kuriera doręczającego/pracownika Poczty Polskiej, zatem prosimy o uważne obejrzenie przesyłki w obecności tychże osób.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2014 roku.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.trendisport..pl. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.